logo

Wat is AdBlue/OptiSpray?

AdBlue is een waterige ureumoplossing (32,5%) waarmee uitlaatgassen worden behandeld. Door AdBlue toe te voegen aan de uitlaatgassen, wordt ongeveer 85% van de stikstofoxide omgezet in damp en stikstof.
AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoog zuivere ureumoplossing. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu. AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. Het is geen brandstof of brandstofadditief en moet worden gebruikt in een aparte speciale tank in zware voertuigen. Navullen geschiedt op een vergelijkbare manier als het tanken van diesel. Mocht u AdBlue op uw handen morsen, dan kan dit eenvoudig met water worden afgespoeld.

OptiSpray is eigenlijk hetzelfde, met uitzondering dat er een bepaalde zeepoplossing aan toegevoegd wordt, die het verstoppen van het SCR-systeem voorkomt.

Meer informatie kun je vinden op www.optispray.be

Wetgeving

Euro IV, Euro V en Euro VI zijn normen die de EU heeft opgesteld om de uitstoot van vervuilende stoffen door zware voertuigen (tractoren, vrachtwagens,…) terug te dringen. NOx, fijne roetdeeltjes (PM), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) zijn de stoffen waar het om gaat. De Euro IV-norm werd van kracht in oktober 2006, de Euro V-norm in oktober 2009.

De emissiegrens voor NOx is 3,5 g/kwh bij Euro IV en 2,0 g/kwh bij Euro V.

Werking

Op elk voertuig die op AdBlue werkt is een SCR-katalysator aanwezig. De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de SCR-katalysator, het AdBlue-injecteersysteem, de AdBlue-tank en het AdBlue-doseersysteem. De AdBlue wordt voor de katalysator in de uitlaat gespoten, waar ureum onder invloed van de hitte met waterdamp reageert zodat er ammoniak ontstaat. Met deze ammoniak worden in de uitlaat schadelijke NOx omgezet in onschadelijke stikstof en water.

Hoeveel AdBlue heb ik nodig ?

Het gemiddelde verbruik van AdBlue is circa 4% van het dieselverbruik bij Euro IV en circa 6% bij Euro V. Op snelwegen komt dit neer op een verbruik van circa 1,6 liter per 100 km.

Hoe moet ik AdBlue bewaren?

Indien juist opgeslagen (niet blootstellen aan direct zonlicht), is AdBlue gedurende een periode van 2 jaar houdbaar. Het moet worden beschermd tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt is -11 graden Celsius. Het product behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing. Het moet in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Hoeveelheden

AdBlue is te verkrijgen in bidons van 10l liter, in vaten van 210 liter, in een IBC-container van 1.000 liter en in grotere bulkleveringen.

Uniek bij ons is dat we onze eigen vrachtwagens hebben om uw AdBlue/OptiSpray bij u thuis te leveren in de hoeveelheid die u wenst aan een voordelige prijs.

Indien u meer informatie wenst over AdBlue of OptiSpray en onze prijzen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.