De tankkeuring van stookolietanks is een wettelijke verplichting opgelegd door de overheid. Heeft u gemerkt dat uw bestaande tank niet tijdig gekeurd werd en dus niet voorzien is van een groene merkplaat? Vertrouw dan op Darvan voor de herkeuring van uw tank. Met Darvan kiest u voor een veilige, voordelige en comfortabele oplossing voor al uw tanks.

tankkeuring groene kaart

Tankkeuringen, wat zegt de wet?

Zowel oude als nieuwe tanks moeten gecontroleerd worden. Tanks moeten beveiligd zijn met een overvulbeveiliging en moeten in goede staat van werking en onderhoud zijn. Na een eerste keuring moet de tank periodiek herkeurd worden. De periodiciteit hangt af van de inhoud van de tank en als het voor particulier gebruik is, of bedrijfsmatig. Hieronder vindt u een schema:

(Dit geldt enkel voor het Vlaams gewest en buiten een waterwinningsgebied)

Bij particulieren:

 

Ondergronds

Bovengronds

Tankinhoud

Kleiner dan

6000 L (5000 kg)

Groter dan

6000 L (5000 kg)

Kleiner dan

6000 L (5000 kg)

Groter dan

6000 L (5000 kg)

Keuren om de …

5 jaar

2 jaar

/ (moet éénmalig gekeurd worden)

3 jaar

Bij bedrijven:

 

Ondergronds

Bovengronds

Keuren om de…

2 jaar

3 jaar

Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde, de datum van de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle.

Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat. In een tank met een rode merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren. 

Een tankkeuring omvat het volgende:

 • Controle op aanwezigheid van water en slib
 • Controle van de werking van de overvulbeveiliging
 • Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
 • Dichtheidsproef via ultrasoontest op ondergrondse metalen tanks
 • Afleveren van het conformiteitsattest

Voordelen van een herkeuring van uw mazouttank

 • U blijft in regel met de wetgeving
 • Er mag in uw herkeurde tank mazout geleverd worden
 • Bepaalde verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijke stookolieschade enkel en alleen wanneer u de wettelijke voorschriften volgt
 • De notaris en/of koper van uw woning zullen de akte veel gemakkelijker laten passeren aangezien zij zeker zijn dat de tank in goede staat is
 • De wettelijke overvulbeveiliging vermijdt een overloop van mazout. Deze wordt tijdens de tankkeuring mee gecontroleerd.

Prijzen van een tankkeuring

 • Voor een bovengrondse tank:
  • € 60.00 / tank excl. BTW (< 20.000 liter en zonder verdeelinstallatie)
 • Voor een ondergrondse tank:
  • € 100.00 / tank excl. BTW (< 20.000 liter en zonder verdeelinstallatie)